Drukuj

1936

w Piekarach Śląskich przychodzi na świat Marek, pierworodny syn Stanisława i Heleny z Tkoczów Stachowskich; rodzina przenosi się do Bydgoszczy

1939

w dwa dni po wybuchu wojny, po bydgoskiej „krwawej niedzieli", ojciec opuszcza Bydgoszcz i przedostaje się do Generalnej Guberni, gdzie ukrywa się do końca wojny; matka z Markiem wraca na Śląsk do rodzinnego Orzegowa

1942

początek nauki w szkole powszechnej w Orzegowie i prywatnych lekcji gry na fortepianie

1945

powrót ojca; rodzina przenosi się do Chorzowa, a potem do Piotrowic Śląskich; lekcje gry na fortepianie zostają przerwane

1947

po rozwodzie rodziców Marek zostaje zabrany przez ojca do Krakowa i umieszczony w Zakładzie Wychowawczym im. ks. K. Siemaszki, prowadzonym przez księży misjonarzy przy ul. Prądnickiej

1952

początek regularnej edukacji muzycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krakowie, w klasie fortepianu Stanisława Czernego

1954

po przerobieniu w ciągu dwóch lat programu szkoły Marek zdaje egzamin i zostaje przyjęty do klasy fortepianu S. Czernego w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej (PŚSM)

1959

uzyskanie dyplomu z fortepianu w PŚSM

1960

uzyskanie dyplomu z teorii w PŚSM

1962

ślub z Marią Jabłońską

1963

początek studiów kompozytorskich w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (PWSM), w klasie Krzysztofa Pendereckiego; powstaje I Kwartet smyczkowy

1965

premiera opery dla dzieci Najdzielniejszy z rycerzy w poznańskim Teatrze Lalki i Aktora „Marcinek"

1966

na świat przychodzi córka Joanna; powstaje Musica con una battuta del tam-tam

1967

początek pracy dydaktycznej w PWSM

1968

zakończenie studiów dyplomem „z najwyższym odznaczeniem"; nagroda w Międzynarodowym Konkursie Fundacji Gaudeamus za utwór Musica con una battuta del tam-tam; I nagroda w Konkursie Kompozytorskim im. A. Malawskiego za Neusis II; wyróżnienie w Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Seąuenze concertanti

1969

II nagroda w Międzynarodowym Konkursie „Komitetu Solidarności" w Skopje za Chant de l'espoir

1970

muzyka Marka Stachowskiego po raz pierwszy rozbrzmiewa na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień"; na południowym koncercie w sali warszawskiej PWSM Barbara Świątek — flet, Witold Gałązka — wiolonczela i John Tilbury — fortepian wykonują Audition; na zamówienie festiwalu Steierischer Herbst Musikprotokoll w Grazu powstaje Irisation; utwór zostaje wykonany w Grazu w ramach festiwalu

1971

III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim za kantatę Słowa do wierszy W. Broniewskiego

1972

uzyskanie tytułu docenta; zostaje dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki PWSM w Krakowie; funkcję tę pełni do 1975 r.

1973

rodzi się druga córka Katarzyna; po raz pierwszy muzyka Marka Stachowskiego rozbrzmiewa w Filharmonii Narodowej; w czasie „Warszawskiej Jesieni" WOSPRiT pod dyrekcją S. Wisłockiego dokonuje prawykonania Irisation

1974

I nagroda w Konkursie im. K. Szymanowskiego za Śpiewy thakuryjskie; nagroda za Neusis II na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu

1975

wykłady kompozycji na uniwersytecie w Yale w Stanach Zjednoczonych; w Krakowie zostaje kierownikiem Katedry Kompozycji oraz prorektorem Akademii Muzycznej; funkcję tę pełni do 1981 r.

1976

nagroda muzyczna miasta Mónchengladbach za Poeme sonore

1978

seminaria kompozytorskie w ramach Durham New Musie Courses w Wielkiej Brytanii

1979

na koncercie organizowanym przez II Program PR prawykonanie Dhier-timenta; utwór zostaje wyróżniony na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu; początek pracy dydaktycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; nagroda m. Krakowa; seminaria kompozytorskie w ramach Gaudeamus Musik Week w Amsterdamie; ponowny powrót tam w 1984

1980

na Festiwal Kwartetowy w Lusławicach pisze Quartetto da ingresso

1981

zostaje profesorem zwyczajnym; na zamówienie miasta Milton Keynes w Wielkiej Brytanii powstaje Choreia

1983

II nagroda za Symfonię pieśni tęsknotą uświęconych w konkursie Związku Kompozytorów Polskich na utwór o tematyce śląskiej; w Lizbonie prawykonanie Amoretti zamówionych przez Fundację Gulbenkian

1984

nagroda Związku Kompozytorów Polskich

1985

odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

1987

cykl wykładów w Rubin Academy of Music and Dance w Jerozolimie

1988

na zamówienie BBC Bristol powstaje III Kwartet smyczkowy

1989

po raz pierwszy Nagroda Ministra Kultury i Sztuki; kolejne w 1996, 1999 i 2000 r.

1990

po raz kolejny wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu, tym razem za III Kwartet smyczkowy; laureat nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku

1991

na „Warszawskiej Jesieni" Boris Pergamenschikow gra Concerto per uioloncello ed orchestra d'archi; orkiestrą Sinfonia Varsovia dyryguje Krzysztof Penderecki

1993

zostaje rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie; funkcję pełni przez dwie kadencje do 1999 r.

1994

wyjazd do Korei Południowej z cyklem wykładów na tamtejszych uniwersytetach

1996

nagroda wojewody krakowskiego za wybitne osiągnięcia twórcze

1997

nagroda „Excellence in Teaching" Fundacji Ruth i Raya Robinsonów

1999

odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2000

po długiej chorobie umiera żona kompozytora, Maria Stachowska

2002

zostaje ponownie rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie

2004

na koncercie finałowym XVI Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich po raz pierwszy zostaje wykonany Miroir du Temps; utwór wzbudza powszechny zachwyt; mimo ciężkiej choroby Marek Stachowski we wrześniu przewodniczy jury międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej i jury II Konkursu Kompozytorskiego im. T. Ochlewskiego; w październiku inauguruje kolejny rok akademicki; do ostatka czynnie uczestniczy w życiu uczelni; 3 grudnia kompozytor umiera

2005

pośmiertne odznaczenie Marka Stachowskiego Złotym Medalem „Gloria Artis" przez ministra kultury

2012

Rada Miasta Krakowa na sesji w dniu 21 marca nadaje jednej z ulic w dzielnicy Grzegórzki imię Marka Stachowskiego.

 

Anna Woźniakowska „Trzeba umieć marzyć” (2005) PWM

Opublikowane dzięki uprzejmości Polskiego Wydawnictwa Muzycznego