Literature Print

Thomas Adrian Stachowski Marek. w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 24, Macmillan Publishers Limited, London 2001

Maciej Jabłoński Marek Stachowski w: Kompozytorzy polscy 1918-2000. Tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005

Słuchacz nie jest mi obojętny. - Marek Stachowski odpowiada na pytania Ewy Gajkowskiej, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 12, s. 10-13

Bilica Krzysztof Wspominając Marka Stachowskiego, "Ruch Muzyczny" 2009 nr 26, s. 30-31

Polony Leszek Twórczość Marka Stachowskiego. Przyczynek do syntezy. w: Muzyka polska 1945-1995 (red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996

Polony Leszek Wspomnienie o Marku Stachowskim, "Ruch Muzyczny" 2005 nr 1, s. 6-7

Płoskoń Kazimierz Marek Stachowski. Katalog tematyczny utworów, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004