Aktualności
ulica prof. Marka Stachowskiego
There are no translations available.

Profesor Marek Stachowski wspominał w wywiadzie, na łamach książki "Trzeba umieć marzyć", że w młodości długo nie mógł się zameldować w Krakowie... Od 21 marca 2012r. w Krakowie jest ulica Jego imienia, tego dnia Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającą jednej z ulic na Grzegórzach imię Marka Stachowskiego; stało się to dokładnie w 76. rocznicę urodzin kompozytora.

Uchwałą Rady Miasta imieniem Marka Stachowskiego nazwano nową, projektowaną ulicę, będącą przedłużeniem ul. Podgórskiej wzdłuż Wisły, od Mostu Kotlarskiego do dawnej ul. Wandy (obecnie Ludwika Zieleniewskiego). Za nazwaniem tej ulicy imieniem kompozytora, przemawiał między innymi fakt, że Marek Stachowski mieszkał i tworzył przez ponad 20 lat swego życia w Dzielnicy II.

Starania o upamiętnienie prof. Marka Stachowskiego poprzez nazwanie ulicy lub placu Jego imieniem, podjęło Stowarzyszenie Artystów Polskich już w 2008r.

W 2009r. Zespół ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, po raz pierwszy zaopiniował pozytywnie tę propozycję ale nie było wówczas żadnej nowej inwestycji drogowej, ani innego miejsca godnego tego patrona i projekt nie doczekał się realizacji. Stowarzyszenie nie proponowało też zmiany nazw istniejących ulic, ze względu na kłopotliwą i kosztowną procedurę.

W zeszłym roku gdy Władze Województwa Małopolskiego, wybrały okolice Bulwaru Kurlandzkiego na Grzegórzkach jako najlepsze miejsce na budowę Centrum Muzyki, czyli nowego budynku Filharmonii Krakowskiej i Akademii Muzycznej - Stowarzyszenie Artystów Polskich zaproponowało aby gmach stanął już przy ulicy nazwanej imieniem kompozytora...

Poparcia udzielili: Związek Artystów Scen Polskich Oddział Krakowski, Poseł RP Łukasz Gibała, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S. A., Zarząd Dzielnicy II w Krakowie.